Beznaz3wy-1
Beznaz3wy-1
Beznaz3wy-1
Beznaz3wy-1
Beznaz3wy-1
Beznaz3wy-1
 

BUDUJEMY LEPSZĄ
PRZYSZŁOŚĆ DLA KAŻDEGO

Screenshot_3.png

GODZINY OTWARCIA

CHARYTATYWNEGO PUNKTU POMOCY RZECZOWEJ:

Katowice 40-854
ul. Gliwicka 81

OTWARTA SZAFA

WTOREK OD 9:00 DO 15:00

UWAGA! PANDEMIA! Punkt pomocy może być zamknięty!
Zajrzyj na naszego fb aby dowiedzieć się więcej na temat godzin otwarcia.

Ekumeniczna Fundacja Bethlehem

Pomocna dłoń

 

Ekumeniczna Fundacja Bethlehem została założona 14 lutego 2014 roku.

Fundacja działa non profit. Zrealizowaliśmy wiele różnych inicjatyw między innymi:


- plastyczne warsztaty terapeutyczne np. „Kartka świąteczna”, 

   „Własnoręczne ozdoby choinkowe”, „Aniołki robią aniołki”,
   konkursy plastyczne np. „Moje wakacje”,

- wycieczki edukacyjno – rekreacyjne np.
   wyjazd dzieci i młodzieży do Miasteczka Twinpigs,
- spotkania integracyjne dla wolontariuszy,  
- współpraca z Centrum Inicjatyw Lokalnych
   „Wspieramy Aktywność Społeczną”,
- akcje np. Zbiórka Publiczna
   „Na Pomoc dzieciom Afryki” 2015/728/OR,
- kiermasz dobroczynny z Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym
   Im. M. Wańkowicza w Katowicach,
- współpraca z Hospicjum Cordis w Katowicach,
- aktywne uczestnictwo we wszystkich zbiórkach dla
   „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”,
- akcja „Wkręć się w pomaganie” pomoc na rzecz rehabilitacji dzieci,
- międzynarodowa współpraca z organizacją „People to people”,
- akcja promowania wolontariatu
   „Zostań Wolontariuszem - pomaganie jest super”,

- charytatywna zbiórka rzeczowa dla Maltańskiego
   Ośrodka Pomocy Osób Niepełnosprawnych w Katowicach,
- współorganizacja kilku „Wigilii dla Samotnych”
   wraz z Fundacją „Park Śląski” w Parku Śląskim,

   i to wszystko za sprawą ludzi dobrego serca... 

 
 
 

Na początku  2018 roku Fundacja wróciła do  Katowic.
Po dokonaniu niezbędnych formalności i dzięki uprzejmości
Władz Miasta Katowice Ekumeniczna Fundacja Bethlehem

posiada biuro i siedzibę, by rozpocząć kolejny etap swego działania.
Od dnia 5 marca 2019 roku jesteśmy już częścią Katowic i Załęża,
czyli katowickiej dzielnicy z wielką tradycją i historią,

ale i wielkimi potrzebami.


Od tej pory wraz z mieszkańcami Katowic budujemy i piszemy kolejną
stronę historii, kolejny rozdział tego dorobku…

Naszym priorytetem jest szerzenie tolerancji, akceptacji i jedności
 wśród wszystkich ludzi, unikając jakichkolwiek podziałów.
Słuchamy głosów ludzi i staramy się wprowadzać takie działania, które choć czasem bardzo ciche i dyskretne, są pomocne ludziom

wokół nas. 


23 lipca 2019 roku został powołany do życia w Załężu:

CHARYTATYWNY PUNKT POMOCY RZECZOWEJ "OTWARTA SZAFA".
Idea ta ma stanowić quasi-sklep, w którym nie płaci się za wszelkie przedmioty. Jest to miejsce przyjmowania i wydawania różnego rodzaju rzeczy, ubrań i drobnych przedmiotów. Punkt ten jest jedyny w swoim rodzaju, ponieważ u nas nic się nie kupuje, a dobrowolne datki ze Zbiórki Publicznej NR 2019/3527/OR są wpłacane na konto Fundacji i przeznaczane na Cele Statutowe Fundacji.

Rzeczy, które dla jednych mogą nie stanowić żadnych wartości,
w naszej „Otwartej Szafie” nabiorą nowego życia gdyż staną się niezbędne dla potrzebujących.

Charytatywny Punkt Pomocy Rzeczowej ma za zadanie wspomaganie rozwoju wspólnoty i społeczności lokalnej, integracje wszystkich ludzi z otoczeniem i aktywizacje społeczną, a w sposób szczególny zwiększenie uczestnictwa seniorów, młodzieży i dzieci w życiu społecznym.

Punkt Charytatywny jest również punktem informacyjnym dla wszystkich potrzebujących pomocy z między innymi o adresach punktów noclegowych, doraźnych punktów pomocy medycznej, wsparcia psychologicznego, czy wskazania punktu wydawania bezpłatnych posiłków
oraz miejsc aktywizacji dla seniorów oraz dzieci i młodzieży.

W Charytatywnym Punkcie Pomocy Rzeczowej jest również tablica informacyjna odnośnie rzeczy z zakresu innych większych gabarytowo. Osoby poszukujące takich rzeczy otrzymają u nas informacje na temat miejsca ich pozyskania, tablica ta jest również miejscem promocji życia kulturalnego, promocji sportu i turystyki oraz programów profilaktycznych promocji zdrowia i higieny. 

Tworzymy miejsce, w którym rodzi się dobro…  

 

NASZE CELE

1. Krzewienie zasad filantropii, tolerancji, kultury i dziedzictwa narodowego, ekumenizmu w szczególności na wzbogaceniu współczesnej myśli i metod w zakresie opieki i pomocy społecznej, kultury i sztuki, nauki, ekologii, oświaty i wychowania,
2. Pomoc (psychologiczna) dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
3. Pomoc osobom bezrobotnym oraz prowadzenie aktywizacji zawodowej dla tych osób,
4. Edukacja dzieci i młodzieży oraz wspieranie aktywizacji zawodowej młodzieży i dorosłych,
5. Edukacja, rozwój oraz promocja uniwersalnych wartości humanistycznych,
6. Krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających,
7. Pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji gospodarczej , finansowej i        zdrowotnej,
8. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży,
9. Pomoc bezdomnym i ciężko chorym,
10. Pomoc inwalidom,
11. Krzewienie idei integracji ogólnoświatowej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami i kulturami,
12. Pokazywanie różnic w postrzeganiu wartości kulturowych oraz wskazywanie właściwych postaw z tym związanych,
13. Krzewienie właściwych postaw i wiedzy o innych systemach wartości, systemach filozoficznych i religijnych, wspieranie dialogu międzyreligijnego. 

„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”

Wspomóż Fundację

... chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj...

Cel szczegółowy: FUNDACJA BETHLEHEM

1%

KRS: 0000 215 720

Biuro i Siedziba Fundacji:
Katowice 40-854
ul. Gliwicka 81

(+48) 503 72 32 52  lub   (+48) 502 05 60 09